Čo je STOB? Print

KURZY ZNIŽOVANIA NADVÁHY /STOB/

 

istobNa Slovensku trpí obezitou viac ako 1,5 milióna osôb. Avšak iba malé percento z nich redukuje nadváhu pod odborným dohľadom. Sme zaplavení obrovským množstvom ponúk, zaručených „zázračných metód“ ako schudnúť ihneď a bez námahy. Dôsledkom čoho je jojo efekt a v horšom prípade i nenávratné poškodenie zdravia. K trvalým váhovým úbytkom vedie iba jediná cesta, a to obmedzenie energetického príjmu a zvýšenie energetického výdaja. Tieto kurzy sú vhodné pre ľudí, ktorí chcú sami schudnúť, sú motivovaní redukovať svoju váhu. Redukcia telesnej hmotnosti o 5 až 10% výrazne znižuje úmrtnosť a eliminuje riziká výskytu cukrovky 2. typu, kardiovaskulárnych a onkologických ochorení.

 


 

Kurz znižovania nadváhy /STOB/ je založený na metodike kognitívne – behaviorálnej psychoterapie, ktorá predstavuje jeden zo základných smerov súčasnej psychoterapie. Vychádza z teórií učenia, v ktorých učenie nie je chápané iba ako osvojovanie si vedomostí. Pomocou rôznych techník pomáha odstraňovať nevhodné stravovacie a pohybové návyky. Berie do úvahy fakt, že k zmene správania človeka je nutné zamerať sa na jeho emócie a myšlienky. Správanie, myslenie a emócie je možné predvídať a usmerňovať. Je tiež potrebné pracovať s dôsledkami správania. Vďaka dosiahnutým úspechom, čo nie sú len váhové úbytky, ale aj lepší pocit zo seba samého, zvýšenie sebavedomia, zlepšenie kondície, zvýšenie kvality života, sa nové správanie posilňuje a udrží sa dlhodobejšie. Klient sa stáva vlastným terapeutom a v prípade recidívy vie, ako sa postaviť k zvládnutiu svojho problémového správania.

Zmena životného štýlu musí byť príjemná a pomalá, aby úbytky na váhe mohli byť trvalé. Väčšina diét i „zázračných metód“ po vás chce, aby ste sa zmenili ihneď a vo všetkom. Avšak iba pozitívne odmeňované správanie sa upevňuje a je teda vyššia pravdepodobnosť, že dlhšie vydrží. Čo vás posilňuje, keď držíte drastické diéty a trápite sa na tele i na duši? Nič. Naši klienti sú vedení k tomu, aby sa sami naučili zostaviť si svoj jedálniček tak, aby zodpovedal zásadám zdravej výživy a súčasne zodpovedal ich individuálnym potrebám, samozrejme bez hladovania. Naučia sa orientovať v energetických hodnotách potravín a brať pohyb ako prirodzenú súčasť svojho života.

Spoločnosť STOB združuje lekárov, psychológov, diétne sestry, cvičiteľov a ďalších odborníkov. Kurzy znižovania nadváhy sú úspešnou a neoddeliteľnou súčasťou komplexného prístupu k terapii obezity. Cieľom týchto kurzov nie sú len trvalé váhové úbytky, ale hlavne zvýšenie kvality života.

 

Obsah jednotlivých lekcií:

1. lekcia je zameraná na sebapozorovanie. Klient si zaznamenáva svoje doterajšie stravovacie a pohybové návyky. V tejto lekcii sa skúma motivácia klienta k chudnutiu a urobí sa bilancia ziskov a strát, ktoré chudnutie klientovi prinesie. Usmerní sa predstava o rýchlosti redukcie nadváhy a konečnej cieľovej váhe.

2. lekcia sa venuje analýze jedálneho správania a zaháji sa práca na postupných zmenách v stravovacích a pohybových návykoch. Účastníci s pomocou terapeuta analyzujú doterajšie chyby vo svojich návykoch.

3. - 4. lekcia je zameraná na kvalitu, skladbu a kvantitu jedla. Preberá sa energetická hodnota potravín. Klient sa začína učiť zostavovať svoj jedálny lístok.

5. lekcia je venovaná pohybu. Nielenže pohyb zvyšuje energetický výdaj, ale má množstvo ďalších pozitív. Mnohí pochopia, že zlý pocit zo seba samého, ktorý pripisovali iba nadbytočným kilogramom, často pramení z absolútnej fyzickej nečinnosti.

6. – 9. lekcia pojednáva o kontrole podnetov provokujúcich k jedeniu. Pre väčšinu ľudí, ktorí majú problém s nadváhou nie je signálom k tomu, aby začali jesť hlad, ale množstvo vonkajších /vzhľad a vôňa jedla, spoločenské udalosti,.../ a vnútorných /emócie, myšlienky/ podnetov.

10. lekcia nadväzuje na druhú lekciu a poukazuje na dôležitosť vonkajšieho posilňovania terapeutom či členmi skupiny. V priebehu kurzu, či po jeho skončení by si mali účastníci nájsť niekoho, kto bude pre nich oporou pri dodržiavaní nového zdravého životného štýlu /členov rodiny, priateľov,.../.

11. – 12. lekcia uvádza prehľad pomôcok vychádzajúcich z kognitívne – behaviorálnych techník, ktoré pomáhajú vytvárať a dodržovať správne stravovacie a pohybové návyky. Posledná lekcia je zameraná na udržanie váhových úbytkov v budúcnosti, zdôrazňuje, že chudnutie a udržanie váhy sú dva odlišné procesy.